Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa fabrycznie nowego samochodu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Turzy Małej

Ogłoszenie nr 560772-N-2020 z dnia 2020-07-10 r. Gmina Lipowiec Kościelny: Dostawa fabrycznie nowego samochodu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Turzy Małej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) W ó...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipowiec Kościelny - trzeci przetarg

Ogłoszenie nr 637692-N-2019 z dnia 2019-12-19 r. Gmina Lipowiec Kościelny: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipowiec Kościelny – trzeci przetarg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...