Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na: „Odbiór i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lipowiec Kościelny w 2019 r.”.

DOŚ.271.3.2019 Lipowiec Kościelny, 13.06.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa zamawiającego : GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny REGON: 130378232 NIP: 569-176-00-28 tel / fax: 23/6555028 e- mail:gmina@lipowieckoscielny.pl Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Odbiór i unieszkodliwianie azbestu na terenie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EW. 61 I 429 W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC KOŚCIELNY GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

DOŚ.271.2.2019 Lipowiec Kościelny, dnia 10.06.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EW 61 i 429 W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC KOŚCIELNY GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I. Informacje o zamawiającym. Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny NIP 569-176-00-28 tel. (23) 6555028 II. Tryb udzielenia zamówienia. Do...

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOŚ.271.1.2019 Lipowiec Kościelny, 08.03.2019 NA DOSTAWĘ POSPÓŁKI NATURALNEJ ORAZ PIASKU NATURALNEGO DO BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG NA TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIEKNY I. Informacje o zamawiającym. Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny NIP 569-176-00-28 tel. (23) 6555028 II. Tryb udzielenia zamówienia. Do...

zapytanie ofertowe na budowę Otwartej Strefy Aktywności w m. Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny , dnia 21.08.2018 roku (miejscowość i data) Znak sprawy: BGP.271.1.5.2018 WSZYSCY ZAINTERESOWANI NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213 06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza do złożenia oferty na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości...