Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa używanego autobusu z nową zabudową wewnątrz, 21 osobowy, biały

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lipowieckoscielny.pl Lipowiec Kościelny: Zakup i dostawa używanego autobusu z nową zabudową wewnątrz, 21 osobowy, biały. Numer ogłoszenia: 131253 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Rozbudowa świetlicy w miejscowości Turza Wielka- etap III

Lipowiec Kościelny: Rozbudowa świetlicy w miejscowości Turza Wielka - ETAP III Numer ogłoszenia: 100419 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego...

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert. Dla zamówienia publicznego nieprzekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Przebudowa drogi nr ewidencyjny 196 w m. ŁOMIA w km 0+000 do 0+880

06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213 e-mail: gmina@lipowieckoscielny.pl NIP: 569-176-00-28 REGON 130378232 Lipowiec Kościelny, dnia 22.06.2016 DOŚ.7211.1.D.2016 Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Dla zamówienia publicznego nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej...

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na:Pielęgnację pomników przyrody "16 szt. dębów szypułkowych" zlokalizowanych w obrębie wsi Kęczewo dz. nr 3002/5, Gmina Lipowiec Kościelny.

DOŚ 6121.1.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na: Pielęgnację pomników przyrody „16 szt. dębów szypułkowych” zlokalizowanych w obrębie wsi Kęczewo dz. nr 3002/5, Gmina Lipowiec Kościelny. Zamawiający; Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545...

Zapytanie ofertowe - odbiór i unieszkodliwianie azbestu

Załącznik Nr 1 DOŚ 7013.1.2016 Lipowiec Kościelny, 10.05.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę odbioru i utylizację wyrobów zawierających azbest: Zamawiający: Gmina...

Rozbudowa świetlicy w miejscowości Turza Wielka - ETAP II - dostawa konstrukcji i pokrycia dachu

Lipowiec Kościelny: Rozbudowa świetlicy w miejscowości Turza Wielka - ETAP II - dostawa konstrukcji i pokrycia dachu. Numer ogłoszenia: 179007 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...