Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym”.

Lipowiec Kościelny, dnia 26-11-2008 r. Numer postępowania: 341-2/ 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny...

Rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Lipowcu Kościelnym o gabinet stomatologiczny.

Lipowiec Kościelny, dnia 20-10-2008 r. Numer postępowania: 3410-5/08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec...

„Modernizaca (przebudowa) boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej”.

Lipowiec Kościelny, dnia 23-09-2008 r. Numer postępowania: 3410-4/ 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny...

Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym”.

Lipowiec Kościelny, dnia 10-09-2008 r. Numer postępowania: 341-1 / 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny...

Budowa mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej drogi gminnej

ZP.Dr.341-7/2008 Lipowiec Kościelny, dnia 29.07.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia:...

„Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody „Kęczewo”

ZP.OŚ.341-2/2008 Lipowiec Kościelny, dnia 08.07.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj...

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Zawady, nr działek: 542/1, 508/1, 508/2, 586

Lipowiec Kościelny, dnia 09.06.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia:...

„Przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej”.

Lipowiec Kościelny, dnia 04-06-2008 r. Numer postępowania: 3410-3/ 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny...

Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 558 w miejscowości Turza Mała, długość odcinka 500 m”

Lipowiec Kościelny, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia:...

„Przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej”.

Lipowiec Kościelny, dnia 07-05-2008 r. Numer postępowania: 3410-2/ 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny...