Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I

ZP.OŚ.341-1/2008 Lipowiec Kościelny, dnia 04.02.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj...

Remont chodnika w miejscowości Łomia etap II

Lipowiec Kościelny, dnia 11.01.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax (023) 655-50-28, e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia:...

Remont chodnika w miejscowości Łomia

Lipowiec Kościelny, dnia 05.09.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax (023) 655-50-28, e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia:...

Remont chodnika w miejscowości Łomia

Lipowiec Kościelny, dnia 10.08.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb...

Przebudowa dróg gminyych w m. Parcele Łomskie i Turza Wielka

Lipowiec Kościelny, dnia 31-07-2007 r. Zp.Dr341-5//2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 14. 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny tel.:(023)655-50-28 lub 29 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazaamin.pl Rodzaj zamówienia...

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym.

Lipowiec Kościelny, dnia 10-07-2007 r. Numer postępowania: 3410-3/ 07 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 14 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl ...

Modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łomi.

Lipowiec Kościelny, dnia 02-07-2007 r. Numer postępowania: 3410-2/ 07 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 14 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl ...

Modernizacja drogi 02 KDw w miejscowości Lewiczyn gm. Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 05-06-2007 r. Zp.Dr 341-4//2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości do 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia...

Sprzedaż sprzętu rolniczego

Lipowiec Kościelny,08.05.2007 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu rolniczego będącego własnością Gminy Lipowiec Kościelny. Przetarg ofertowy ustny odbędzie się dnia 18 maja 2007 roku o godz. 10.00 w Urzędzie...