Deklaracja dostępności

Urząd Gminy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.lipowieckoscielny.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Sekretarz Gminy .

Informacja zwrotna

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym przyjmuje zgłoszenia o trudnościach dostępu do informacji zawartej na stronach Urzędu Gminy telefonicznie 23 655 50 28 lub 29 , osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej  gmina@lipowieckoscielny.pl i tradycyjnej. Po podaniu zakresu"niedostepnej informacji" oraz metody kontaktu pracownicy Urzędu Gminy udzielą żądanej informacji lub  wskażą sposób dostępu do danej informacji.

Postępowanie odwoławcze

W razie nie udostępnienia informacji w ustalonym terminie stosowane są procedury przewidziane w wypadku odmowy udzielenia infromacji publicznej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy, do wejść prowadzą schody

Dostosowanie korytarzy

dla osób na wózkach dostępny jest korytarz

Dostosowanie schodów

nie dostosowano dla wózków

Dostosowanie wind

w budynku nie ma windy

Dostępność pochylni

w budynku nie ma pochylni

Dostępność platform

w budynku nie ma platform

Dostępność informacji głosowych

brak informacji głosowych

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego

Dodatkowe informacje

Zapewniamy możliwość odczytania głosowo żądanej informacji ze strony po podaniu telefonu kontaktowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 07:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 87
23 września 2020 13:12 (Sabina Malikowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 13:10 (Sabina Malikowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 13:09 (Sabina Malikowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.