Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zawadach

Lipowiec Kościelny: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy

Lipowiec Kościelny: Budowa sieci wodociągowej PE HD mb 359 we wsi Parcele Łomskie w rejonie ul. Żwirowej

  Lipowiec Kościelny: Budowa sieci wodociągowej PE HD mb 359 we wsi Parcele Łomskie w rejonie ul. Żwirowej Numer ogłoszenia: 302572 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Przebudowa drogi gminnej nr 230209W Ruda - Lewiczyn

Lipowiec Kościelny, dnia 14.08.2009r.

Remont remizy OSP w Turzy Małej

Lipowiec Kościelny: Remont remizy OSP w Turzy Małej

Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 01KDW w miejscowości Lipowiec Kościelny

  Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 01KDW w miejscowości Lipowiec Kościelny Nume