Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyniku przetargu

ZP.Dr.341-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 28.04.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 28.04.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Przebudowę chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61”, w którym udział wzięły:...