Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - na kandydata na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Łomi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt gminy Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomi 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję, że w dniu 2 maja 2008 r.(piątek) Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym będzie nieczynny . Wójt Gminy Michał Danielewicz

ogłoszenie o wyniku przetargu

ZP.Dr.341-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 28.04.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 28.04.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Przebudowę chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61”, w którym udział wzięły:...