Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 013 Łomia do granicy Mława Wólka

OŚ.7624/DŚ/1/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 09.04.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 2008 roku zamieszczono informację o wydaniu...

obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m. Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 06.03.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2008 roku zamieszczono informację o planowanym...

obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m. Krępa

OŚ.7624/DŚ-3/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 08.04.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2008 roku zamieszczono informację o planowanym...

Ogłoszenie o podpisaniu umowy

Lipowiec Kościelny, dn. 31.03.2008 r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 28.03.2008 r. podpisanie umowę pomiędzy Urzędem Gminy w Lipowcu Kościelnym a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowo-Handlowym „RAW”, 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 na „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci...

ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza p i e r w s z y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem...

ogłoszenie

Lipowiec Kościelny, dn. 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 27.03.2008 r. wydano decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów segregowanych na terenie gminy Lipowiec Kościelny dla firmy Eko Bella Anna Gulczyńska, ul. Moniuszki 10, 06-500 Mława. ...

komunikat o XVII sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2008 r.

Lipowiec Kościelny, dn. 20-03-2008 r. K O M U N I K A T W dniu 27 marca 2008 r. / czwartek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym odbędzie się XVII zwyczajną sesja Rady Gminy. Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie...

komunikat o XVII sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2008 r.

Lipowiec Kościelny, dn. 20-03-2008 r. K O M U N I K A T W dniu 27 marca 2008 r. / czwartek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym odbędzie się XVII zwyczajną sesja Rady Gminy. Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie...

Obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m Lipowiec K

OŚ.7624/DŚ-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 06.03.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu...

ogłoszenie dot wykonania dokumentacji technicznej seci kanalizacyjnej I etap

Lipowiec Kościelny, dn. 04.03.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 04.03.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska...