Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o podpisaniu umowy

Lipowiec Kościelny, dn. 31.03.2008 r.

ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

ogłoszenie

Lipowiec Kościelny, dn. 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE

Obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m Lipowiec K

OŚ.7624/DŚ-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 06.03.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu...

ogłoszenie dot wykonania dokumentacji technicznej seci kanalizacyjnej I etap

Lipowiec Kościelny, dn. 04.03.2008 r. OGŁOSZENIE