Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzyzstniejszej oferty - " Przebudowa bieżni l.a. przy SP Turza Mała"

Lipowiec Kościelny, dnia 26.06.2008 r. GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY woj. mazowieckie Nr 3410-3/08 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej. ...

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia - „Remont Szkoły Podstawowej w Kęczewie”

Lipowiec Kościelny , dnia 11.06.2008 r. Gmina Lipowiec Kościelny woj. mazowieckie Nr 3410-1/08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gmina Lipowiec Kościelny, ogłasza że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont Szkoły Podstawowej w Kęczewie” udzielono zamówienia...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - przebudowa bieżni l.a przy SP Turza Mała

Lipowiec Kościelny, dnia 04.06.2008 r. GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY woj. mazowieckie Nr 3410-2/08 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej...