Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowa mostu na rzece Mławka w m. Rumoka

ZP.OŚ.341-7/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 28.08.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 28.08.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na Budowę mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej...

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu dot. modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Kęczewo

ZP.OŚ.341-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 14.08.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 14.08.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na Modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody „Kęczewo”, w którym udział wzięły: ...

Ogłoszenie o podpisaniu umowy na przerbudowę chodnika w m. Zawady

ZP.Dr.341-6/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 25.07.2008 r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 24.07.2008 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Gminy Lipowiec Kościelny a Zakładem Produkcyjno-Inżynieryjno-Budowlanym Hanna Maria Wasiłowska na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej...

Komunikat nr 2 -„Budowę mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej drogi gminnej”.

Komunikat nr 2 Zamawiający wprowadza zmianę do umowy na „Budowę mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej drogi gminnej”. §3 otrzymuje następujące brzmienie Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § l niniejszej umowy, zgodnie...

Komunikat nr „Budowę mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej drogi gminnej”.

Komunikat nr 1 Zamawiający wprowadza zmianę do umowy na „Budowę mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej drogi gminnej”. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Rozliczenie odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót i po dokonaniu...

Zapytanie nr 1 dot. przetargu "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kęczewie"

Treść odpwiedzi na zapytanie nr 1 jest zamieszczona na zakładce przetargi w przetargu - "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kęczewie".

Ogłoszeniee o podpisaniu umowy na wykonanie inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Turza Mała

ZP.Dr.341-5/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 11.07.2008 r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 11.07.2008 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Gminy Lipowiec Kościelny a Z.U.H. „KOPTRANS” Witold Piętka, 06-400 Ciechanów, ul. Reutta 16 B na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego dot. przebudowy bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podsatawowej w Turzy Małej

Lipowiec Kościelny , dnia 14.07.2008 r. Gmina Lipowiec Kościelny woj. mazowieckie Nr 3410-3/08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gmina Lipowiec Kościelny, ogłasza że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Turzy...