Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Inicjatywa- dbajmy o Jawność i Transparentność w Gminach - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia...