Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Niniejszym informujemy, iż 24 października 2017r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwałę antysmogową.

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. z 2017r. poz.19) informujemy, że na terenie Gminy Lipowiec Kościelny nowe zasady zostaną wdrożone od 4 grudnia 2017r. Od tego dnia odpady będą segregowane wg następującego...

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289 ) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny zawiadamia, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr 164.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny...