Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny wraz prognozą oddziaływania na środowisko.