Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat

Szanowni Państwo komunikat specjalny : Ze względu na obecną, wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa Covid-19 w Polsce oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, zostaliśmy zmuszeni podjąć nadzwycza

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2020 R.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2020 ROKU Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010) Wójt Gminy

UWAGA - ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

URZĄD GMINY W LIPOWCU KOŚCIELNYM INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.01.2020R. WSZYSTKIE OPERACJE GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI BĘDĄ DOKONYWANE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM GOSPODARKA ODPADAMI NR RACHUNKU BANKOWEGO: 88 8242 1021 2003 0200 0273 0025