Komunikaty - archiwum

ogłoszenie dot wykonania dokumentacji technicznej seci kanalizacyjnej I etap

Lipowiec Kościelny, dn. 04.03.2008 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 04.03.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I”, w którym udział wzięły:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR” Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce za cenę:

Cena netto: 180000,00 zł

2. Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej Projekt Sp. z o.o., ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież za cenę:

Cena netto: 180930,00 zł

3. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „RAW” za cenę:

Cena netto: 173400,00 zł

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kombudex Sp. z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce za cenę:

Cena netto: 312740,00 zł

5. Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” Sp. z o.o., ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa za cenę:

Cena netto: 299897a,00 zł

6. Mgr inż. Edward Jerzy Smolicz Uprawniony Projektant, ul. Płocka 11/13 m 15, 06-500 Mława za cenę:

Cena netto: 220000,00 zł

7. Pracownia Projektów Budowlanych Dariusz Nehring, ul. Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mława za cenę:

Cena netto: 225000,00 zł
Wybrano ofertę nr 3, która spełnia wymogi określone w SIWZ i była najkorzystniejsza cenowo.

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                 mgr Michał Danielewicz

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 2707
04 marca 2008 13:32 (Sabina Malikowska) - Utworzenie dokumnetu.