Komunikaty - archiwum

komunikat o XVII sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2008 r.

                                                                            Lipowiec Kościelny, dn. 20-03-2008 r.

 

                                   K O M U N I K A T

 

   

    W dniu 27 marca 2008 r. / czwartek/ o godz. 1100 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym odbędzie się XVII zwyczajną sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad :

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie  porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2008 r.

6.      Przedstawienie informacji z przeprowadzonej kontroli przez Komisję ds. Społecznych w dniu 17 stycznia 2008 r. – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowcu Kościelnym .

7.      Przedstawienie informacji z przeprowadzonej kontroli przez Komisję ds. Finansów w dniu 6 lutego 2008 r. – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej- w Lipowcu Kościelnym-  kontrola wydatków.

8.      Przedstawienie informacji z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w dniu 4 marca 2008 r. –budowa boiska w Łomi, wydatkowanie środków finansowych..

9.      Podjęcie  uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

10.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli   nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych oraz opróżnianie  zbiorników bezodpływowych.

11. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski.

12. Zakończenie  obrad XVII sesji Rady Gminy.

                                                                                             

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy             

                                                                                    Jerzy Wałkuski

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2008 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 2261
20 marca 2008 11:14 (Sabina Malikowska) - Utworzenie dokumnetu.