Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wydanie decyzji środowiskowej

Lipowiec Kościelny, 2 sierpnia 2007r. OŚ. 7624/Dś-3/2007 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 sierpnia 2007 roku zamieszczono informację...

Wydanie decyzji środowiskowej

Lipowiec Kościelny, 2 sierpnia 2007r. OŚ. 7624/Dś-4/2007 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 sierpnia 2007 roku zamieszczono informację...

Informacja o planowanym przedsięwzięciu

Lipowiec Kościelny, 1 sierpnia 2007r. OŚ. 7624/Dś-7/2007 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2007 roku zamieszczono informację o...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej P2333W Turza Wielka - Liberadz

OŚ.7624/Dś-6/2007 Lipowiec Kościelny,18.07.2007 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) Wójt Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lipca 2007 roku zamieszczono w publicznie dostępnym...