Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody „Kęczewo”

ZP.OŚ.341-2/2008 Lipowiec Kościelny, dnia 08.07.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj...

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Zawady, nr działek: 542/1, 508/1, 508/2, 586

Lipowiec Kościelny, dnia 09.06.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia:...

„Przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej”.

Lipowiec Kościelny, dnia 04-06-2008 r. Numer postępowania: 3410-3/ 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny...

Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 558 w miejscowości Turza Mała, długość odcinka 500 m”

Lipowiec Kościelny, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia:...

„Przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej”.

Lipowiec Kościelny, dnia 07-05-2008 r. Numer postępowania: 3410-2/ 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny...

Przebudowa drogi gminnej nr 013 Łomia-do granicy Mława Wólka od km 0+000,00 do km 0+757,26 położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 235

Lipowiec Kościelny, dnia 29.04.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia:...

Przebudowa chodnika w m. Krępa, Nr działki 149. etap I i II

Lipowiec Kościelny, dnia 22.04.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia:...

Remont Szkoły Podstawowej w Kęczewie

Lipowiec Kościelny, dnia 21-04-2008 r. Numer postępowania: 3410-1/ 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny...