Komunikaty - archiwum

Wydanie decyzji środowiskowej

Lipowiec Kościelny, 2 sierpnia 2007r.

OŚ. 7624/Dś-4/2007OBWIESZCZENIENa podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 sierpnia 2007 roku zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 02 KDW położonej w obrębie wsi Lewiczyn gmina Lipowiec Kościelny przebiegającej przez działkę 231”.
Inwestorem inwestycji będzie Gmina Lipowiec Kościelny.

Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym ( Referat Ochrony Środowiska) w godz 800-1500.

Wójt Gminy Michał Danielewicz


Otrzymują:
1.Wnioskodawca: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
2.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym.
3.Sołtys wsi Lewiczyn.
4.Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny
Adres: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
5. a/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 2012
05 marca 2008 00:34 (Sabina Malikowska) - Utworzenie dokumentu