Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289 ) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny zawiadamia, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr 164.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec...

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż w Lipowcu Kościelnym już funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany PSZOK). Podmiotem prowadzącym PSZOK jest Gmina Lipowiec Kościelny GODZINY OTWARCIA PUNKTU:

Dzień bez Śmiecenia – Segreguj Surowce już 11 maja.

Komunikat prasowy 11 maja Dzień bez Śmiecenia. Segreguj Surowce. 11 maja to Dzień bez Śmiecenia. W tym roku obchodzony jest pod hasłem #ChceMiSie i zachęca do segregacji odpadów obalając od lat powtarzane na ten temat mity. Kampania przypada w wyjątkowym okresie – od lipca wchodzą w życie nowe zasady segregacji odpadów...