Gospodarka odpadami (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Informacja dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami UWAGA ! 24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego...

Informacja

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje mieszkańców, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipowiec Kościelny'' dokonano wyboru najkorzystniejszej...