Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

kompetencje Wójta Gminy

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy: 1.przygotowywanie wszelkich spraw i projektów uchwał, o których stanowi Rada Gminy, w tym zwłaszcza przygotowanie projektu budżetu, 2.określenie sposobu wykonania uchwał rady, 3.ustalenie planu wykonania budżetu,...

Przedmiot działalności Rady Gminy

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: 1. uchwalenie i zmiana Statutu Gminy, 2. ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na...