System Zarządzania Jakością

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZADZENIE Nr 63.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością.

ZARZADZENIE Nr 63.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością. Na podstawie art. 31 oraz art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Niniejszym...

ZARZĄDZENIE Nr 64.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 listopada 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 64.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia polityki jakości oraz określenia celów jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8...

ZARZADZENIE Nr 65.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości dla Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym

ZARZADZENIE Nr 65.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości dla Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

Polityka Jakości

ZARZĄDZENIE Nr 64.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia polityki jakości oraz określenia celów jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8...