System Zarządzania Jakością

ZARZADZENIE Nr 63.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością.

ZARZADZENIE Nr 63.2012

Wójta Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 12 listopada 2012 roku

 

w sprawie wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością.

 

            Na podstawie art. 31 oraz art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Niniejszym postanawiam wdrożyć i utrzymać w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym System Zarządzania Jakością (SZJ) wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

 

§ 2.

Celem wprowadzenie systemu zarządzania jakością jest stała poprawa jakości pracy urzędu     i potwierdzenie wdrożenia SZJ certyfikatem zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 

§ 3.

Osobą odpowiedzialną i uprawnioną do nadzorowania prac związanych z wdrożeniem             i utrzymaniem systemu zarządzania jakością będzie Pani Helena Wesołek, która oprócz swoich dotychczasowych obowiązków zostaje powołany niniejszym zarządzeniem na stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością podlegające bezpośrednio Wójtowi.

 

§ 4.

Pełnomocnik ds. SZJ ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów oraz do oceny działań, które mają związek z wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością.

 

§ 5.

Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym mają obowiązek udzielenia Pełnomocnikowi ds. SZJ wszelkiej pomocy i informacji niezbędnych do wdrożenia                 i utrzymania systemu.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2012 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 1347
28 listopada 2012 14:55 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych dokumentu.
28 listopada 2012 14:54 (Sabina Malikowska) - Dodanie dokumentu.