Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

Urząd Gminy Lipowiec Kościelny informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym,...

AZBEST

Wójt Gminy Lipowiec Koscielny informuje W roku 2018 gmina Lipowiec Kościelny uzyskała pomoc finansową na zadanie: "odbiór i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w 2018 r. z Wójewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 19.032,82zł. Wójt...