Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

Urząd Gminy Lipowiec Kościelny informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym,...