Konkursy na stanowisko (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

LISTA KANDTYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE FINANSÓW W URZĘDZIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór złożyło 2 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że 2 kandydatów nie spełniło wymagań formalnych. Wójt mgr Michał Danielewicz