Zarządzenia organów wykonawczych (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 WÓJTA GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU w sprawie: określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego.

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 WÓJTA GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU w sprawie: określenia minimalny

ZARZĄDZENIE Nr 37/2010 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny w sprawie upoważnienia do sporządzania aktu pełnomocnictwa

ZARZĄDZENIE Nr 37/2010 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny Z dnia 29 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktu pełnomocnictwa  

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/2010 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/2010 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników