Projekty aktów normatywnych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego

STANOWIENIE I OGŁASZANIE PRAWA MIEJSCOWEGO Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.). AKTY...