Projekty aktów normatywnych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego

STANOWIENIE I OGŁASZANIE PRAWA MIEJSCOWEGO Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dzienni