Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 55.XIII.2015 RADY GMINY W LIPOWCU KOŚCIELNYM z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny”

Uchwała wraz z załącznikami znajduje się w zakładce - Uchwały Rady pod. poz. Uchwała Nr 55.XIII.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku, ze względu na rozmiar pliku ponad 25 MB.