Komunikaty

Ogłoszenie o wyniku przetaregu na Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym,

341-1/08                                                             Lipowiec Kościelny, dn. 03.10.2008 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

            W dniu 03.10.2008 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym, w którym udział wzięła:

 

1.      Firma Handlowo-Usługowa „HERMES” Jażdżyk Michał

06-300 Przasnysz, ul. Sosnowa 12/89 za cenę:

 

Netto:  125.000,00 zł

Brutto: 133.750,00 zł

 

 

Wybrano ofertę nr 1, która spełnia wymogi określone w SIWZ i była najkorzystniejsza cenowo.

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                          mgr Michał Danielewicz

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3-10-2008
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Zalewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2008 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 4343
03 października 2008 12:00 (Sabina Malikowska) - Utworzenie dokumentu.