Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji; budowa sieci napowietrznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2017 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 483
05 grudnia 2017 09:53 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_wojta_gminy_z_dnia_5122017r_w_sprawie_ustalenia_lokaliz acji_inwestycji_celu_publicznego__budowa_sieci_napowietrznej_sn_15kv_s lupowej_stan=cji_transformatorowej_snnn_oraz_przylacza_kablowego_n_04_ k.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2017 09:52 (Sabina Malikowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)