Aktualności

OGŁOSZENIE O OPRACOWANIU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU

Lipowiec Kościelny, dn. 20.09.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Zgodnie z art. 21 ust.4-5 z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku Dz. U. Nr 101, poz. 444 /z późn. zmianami/ zostały opracowane projekty uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, leżących na terenie gminy Lipowiec Kościelny, w celu wyłożenia do publicznego wglądu na okres 60 dni.

Projekt wykonano dla miejscowości: Borowe, Krępa, Łomia, Parcele Łomskie, i Turza Mała

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, informuje, iż celem zapoznania się i potwierdzenia stanu faktycznego projekty są wyłożone w Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny w pokoju nr 18.  Zaznaczam przy tym, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczenia podatku.

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z opracowaniem uproszczonego planu urządzenia lasu i w terminie 30 dni od daty wyłożenia dokumentacji do wglądu, tj. do dnia 23 października 2019 roku, złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, w formie pisemnej, do Starostwa Powiatowego w Mławie.

Uproszczone plany urządzenia lasu dla w/w miejscowości, opracowano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mławie.

Ogłoszenie przekazano sołtysom w/w sołectw oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny, www.lipowieckoscielny.pl

                                            

   Z poważaniem

Wójt Gminy

Lipowiec Kościelny

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2019 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Tomkiel
Ilość wyświetleń: 159
20 września 2019 08:37 (Monika Tomkiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 08:32 (Monika Tomkiel) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)