samodzielne stanowisko- podisnp. ds. dróg

5. Do zadań stanowiska pracy do spraw dróg, ochrony środowiska i rolnictwa:
1/ opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz
prowadzenie spraw w tym zakresie( wodociągi, kanalizację, wysypiska
śmieci, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy).
2/ prognozowanie i programowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony
środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad
gospodarką leśną.
3/ nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej.
4/ budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic , mostów i placów oraz nadzór
nad ich eksploatacją.
5/ utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych gminy.
6/ wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg właściwych kategorii oraz zmiany
ich klasyfikacji.
7/ wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i
lokalnych.
8/ określenie strefy taryfowej.
9/ koordynowanie prac w zakresie gospodarki leśnej na terenie gminy.
10/ koordynowanie działań w zakresie rolnictwa, w ramach zadań gminy
określonych w przepisach prawa.

Stanowiska

podinsp. ds. dróg

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 16:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2667
14 lipca 2009 13:29 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.
19 marca 2008 16:27 (Administrator) - Dodanie stanowiska: podinsp. ds. dróg.
19 marca 2008 16:26 (Administrator) - Zmiana danych jednostki.