samodzielne stanowisko- insp. ds. oraganizacyjnych

1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacyjnych:
1/ zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
2/ zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad
funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Urzędu,
3/ zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa i obsługa
prawna Urzędu.
4/ racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie
spraw osobowych.
5/ nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów.
6/ zapewnienie sprawnej obsługi obywatela przez Urząd.
7/ zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p.poż.
8/ wdrażanie informatyki do pracy Urzędu.
9/ prowadzenie kancelarii i archiwum.

Stanowiska

insp. ds. organiz.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 16:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2478
14 lipca 2009 13:28 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.
14 lipca 2009 13:28 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.
26 marca 2008 14:22 (Sabina Malikowska) - Aktualizacja danych stanowiska: insp. ds. organiz..