samodzielne stanowisko- insp. ds gosp. nieruch. i spraw społ.

6.Do zadań stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i spraw
społecznych:
1/ gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.
2/ tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalenie cen działek i ich
zbywanie.
3/ zarządzanie zasobami gruntów komunalnych.
4/ przygotowanie dokumentów do sprzedaży gruntów i zasobów stanowiących
własność gminy.
5/ wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przyjętych
w wieczyste użytkowanie.
6/ zarząd mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi.
7/ egzekwowanie zobowiązań finansowych podjętych przez nabywców z tytułu
zakupywanych gruntów lub lokali od gminy.
8/ sporządzanie umów dzierżawy na 10 lat rolnikom mającym ustalone prawo
do emerytury lub renty.
9/ wydawanie decyzji i postanowień w zakresie gospodarki nieruchomościami.
10/ ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd
nieruchomościami.
11/ wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości.
12/ zatwierdzanie planów podziału nieruchomości.
13/ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów.
14/ prowadzenie spraw z zakresu numeracji nieruchomości, nazewnictwa ulic
i placów.
15/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
16/ przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na dodatki mieszkaniowe.
17/ sporządzanie zeznań świadków i oświadczeń wnioskodawcy o okresach
pracy w gospodarstwach rolnych

Stanowiska

insp. ds. gospodarki nieruchomościami i spraw społecznych

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 16:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2459
14 lipca 2009 13:30 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.
26 marca 2008 14:24 (Sabina Malikowska) - Aktualizacja danych stanowiska: insp. ds. gospodarki nieruchomościami i spraw społecznych.
26 marca 2008 08:57 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.