samodzielne stanowisko- insp. ds. budownictwa

Do zadań stanowiska pracy do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej:
1/ sprawowanie nadzoru urbanistyczno- architektonicznego i budowlanego.
2/ sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego terenu,
podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag,
przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia.
3/ ustalenie lokalizacji inwestycji oraz ich realizacja, rejestracja i określenie
zobowiązań partycypacyjnych inwestorów na rzecz gminy.
4/ wydawanie zezwoleń na użytkowanie obiektu.
5/ nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi łącznie z budownictwem
komunalnym.
6/ gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, ustalanie
czynszów i kaucji na w/w lokale.
7/ organizowanie targowisk i hal.

Stanowiska

podinsp. ds. budownictwa

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 16:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3665
22 października 2010 12:49 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.
15 kwietnia 2008 09:02 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.
15 kwietnia 2008 09:02 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.