Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich:
1/ udzielanie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.
2/ dokonywanie kontroli dokumentacji związanej z prowadzeniem zbiórek
publicznych,
3/ wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne.
4/ realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych.
5/ wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju.
6/ prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi
przepisami.
7/ współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
8/ nadzór nad działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych.
9/ realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo o aktach cywilnych.

Stanowiska

insp. ds. ewidencji ludności

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 16:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4884
21 maja 2018 10:50 Sabina Malikowska - Aktualizacja danych stanowiska: insp. ds. ewidencji ludności.
14 lipca 2009 13:35 Sabina Malikowska - Zmiana danych jednostki.
19 marca 2008 16:27 Administrator - Dodanie stanowiska: Kierownik USC.