Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego:
1/ zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi.
2/ analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
3/ prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
4/ ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie.
5/ prowadzenie spraw funduszy celowych.
6/ nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie podmiotów gospodarczych.
7/ opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego.
8/ współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi.
9/ wydawanie zaświadczeń.

Stanowiska

insp.ds. wymiaru podatku.

Skarbnik Gminy

insp. ds. księgowości podatkowej

ref. ds. księgowści budżetowej

ref. ds. ksiegowości GOPS-u

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 16:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3742
17 sierpnia 2016 10:52 Sabina Malikowska - Dodanie stanowiska: ref. ds. ksiegowości GOPS-u.
17 sierpnia 2016 10:47 Sabina Malikowska - Usunięcie stanowiska: insp. ds. księgowości GOPS, GBP i inwestycji.
17 sierpnia 2016 10:47 Sabina Malikowska - Usunięcie stanowiska: insp. ds. księg. podatkowej.