System Zarządzania Jakością

Wybierz rok

Polityka Jakości

ZARZĄDZENIE Nr 64.2012 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia polityki jakości oraz określenia celów jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościel