Komunikaty

Wybierz rok

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) - nabór wniosków

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału...

,,Pomagamy rozwinąć skrzydła” Szkoła Podstawowa w Zawadach

,,Pomagamy rozwinąć skrzydła” Szkoła Podstawowa w Zawadach Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie...