Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazu odnosnie sprzedazy działek w m. Lewiczyn

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt

 

Gminy Lipowiec Kościelny

 

i n f o r m u j e ,

 

że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)

 

na okres 21 dni, tj. od  29 października 2008 r. do 19 listopada 2008 r.

 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym

 

wywieszony został wykaz z dnia 28.10. 2008 r. nr G. 72241/8/2008  nieruchomości

 

gruntowych oznaczonych jako działki numer: 

 

-         212/3    o pow. 1000m² - pod zabudowę;

-         212/6    o pow. 1139 m² - pod zabudowę;

-         212/7    o pow. 1008 m² - pod zabudowę;

-         212/8    o pow. 1070 m² - jako droga;

-         212/9    o pow.1107 m² - pod zabudowę;

-         212/10 o pow. 1133 m² - pod zabudowę;

-         211/5   o pow. 5400 m² - pod zabudowę;

 

położonych we wsi Lewiczyn, gm. Lipowiec Kościelny przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Szczegółowe informacje o powyższych nieruchomościach gruntowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, pokój nr 11 lub telefonicznie (023) 655 50 28/29 wew.49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2008 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 4295
28 października 2008 12:14 (Sabina Malikowska) - Utworzenie dokumentu.