samodzielne stanowisko- insp. ds obsługi organów gminy

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi organów gminy:
1/ prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy oraz jej komisji.
2/ prowadzenie spraw funkcjonowania sołectw.
3/ koordynowanie działań podejmowanych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w granicach
liczby punktów sprzedaży ustalonych przez Radę Gminy.
5/ koordynowanie działań w zakresie ochrony zdrowia przewidzianych
przepisami prawa do realizacji przez gminę.

Stanowiska

insp. ds. obsługi organów gminy

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 16:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2381
14 lipca 2009 13:33 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.
26 marca 2008 14:22 (Sabina Malikowska) - Aktualizacja danych stanowiska: insp. ds. obsługi organów gminy.
26 marca 2008 08:57 (Sabina Malikowska) - Zmiana danych jednostki.