Aktualności

Wybierz rok

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje iż, „Odbiór i unieszkodliwianiu azbestu na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w 2016 r., dofinansowano przez Woje

Informacja dot.wycieczki dla dzieci z punktu przedszkolnego w Turzy Małej i Łomi

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY INFORMUJE, IŻ DNIA 18.06.2014r. (ŚRODA) ODBĘDZIE SIĘ WYCIECZKA DLA DZIECI Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W TURZY MAŁEJ I ŁOMI DO SALI ZABAW MOTYLKOWO I MUZEUM ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ W MŁAWIE. AUTOBUS BĘDZIE PODSTAWIONY W TURZY MAŁEJ