Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Informacja dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami UWAGA ! 24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego...

Informacja

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje mieszkańców, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipowiec Kościelny'' dokonano wyboru najkorzystniejszej...

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. z 2017r. poz.19) informujemy, że na terenie Gminy Lipowiec Kościelny nowe zasady zostaną wdrożone od 4 grudnia 2017r. Od tego dnia odpady będą segregowane wg następującego...