Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach: Wola Kęczewska i Cegielnia Lewicka

  Zp.Dr.341-3/09 Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach: - Wola Kęczewska na działce nr 164, długość odcinka 580 m/strona lewa/ - Cegielnia Lewicka na działce nr 110, długość odcinka 180 m OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Przetarg na budowę chodników w m. Rumoka i Turza Wielka

Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach: * Zadanie nr 1 -Rumoka na działce nr 169, długość odcinka 695 m * Zadanie nr 2 - Turza Wielka na działce nr 343, długość odcinka 130 m OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 01KDW w miejscowości Lipowiec Kościelny

  Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 01KDW w miejscowości Lipowiec Kościelny Numer ogłoszenia: 127146 - 2009; data zamieszczenia: 29.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

Lipowiec Kościelny: Remont remizy OSP w miejscowości Lipowiec Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Remont remizy OSP w miejscowości Lipowiec Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny Numer ogłoszenia:123446-2009; data zamieszczenia: 28.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zmieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Remont Szkoły Podstawowej w Łomi

Lipowiec Kościelny: Remont Szkoły Podstawowej w Łomi Numer ogłoszenia:101500-2009; data zamieszczenia: 10.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zmieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I Zamawiający: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny...

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipowiec Kościelny w okresie od 04.02.2009 do 03.02.2012”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Nazwa zamówienia: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipowiec Kościelny w okresie od 04.02.2009 do 03.02.2012” Rodzaj przetargu: nieograniczony Numer postępowania: 1-/09 Lipowiec Kościelny, 2009-01-15. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O wartości zamówienia...

„Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym”.

Lipowiec Kościelny, dnia 26-11-2008 r. Numer postępowania: 341-2/ 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny...

Rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Lipowcu Kościelnym o gabinet stomatologiczny.

Lipowiec Kościelny, dnia 20-10-2008 r. Numer postępowania: 3410-5/08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec...