Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - przebudowa bieżni l.a przy SP Turza Mała

Lipowiec Kościelny, dnia 04.06.2008 r. GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY woj. mazowieckie Nr 3410-2/08 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej...

Zawiadomienie o wybrze najkorzystniejszej oferty - "Remont SP Kęczewo"

Lipowiec Kościelny, dnia 29.05.2008 r. GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY woj. mazowieckie Nr 3410-1/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont Szkoły Podstawowej w Kęczewie. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy...

ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

ZP.Dr.341-4/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 26.05.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 26.05.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Przebudowę drogi gminnej nr 013 Łomia-do granicy Mława Wólka od km 0+000,00 do km 0+757,26 położonej...

Ogłoszenie o podpisaniu umowy

ZP.Dr.341-3/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 19.05.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 16.05.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Przebudowę chodnika w m. Krępa, nr działki 149, etap I i II”, w którym udział wzięły: 1....

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - na kandydata na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Łomi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt gminy Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomi 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać...