Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszeniee o podpisaniu umowy na wykonanie inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Turza Mała

ZP.Dr.341-5/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 11.07.2008 r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 11.07.2008 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Gminy Lipowiec Kościelny a Z.U.H. „KOPTRANS” Witold Piętka, 06-400 Ciechanów, ul. Reutta 16 B na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego dot. przebudowy bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podsatawowej w Turzy Małej

Lipowiec Kościelny , dnia 14.07.2008 r. Gmina Lipowiec Kościelny woj. mazowieckie Nr 3410-3/08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gmina Lipowiec Kościelny, ogłasza że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Turzy...

Ogłoszenie o wyborze najkorzyzstniejszej oferty - " Przebudowa bieżni l.a. przy SP Turza Mała"

Lipowiec Kościelny, dnia 26.06.2008 r. GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY woj. mazowieckie Nr 3410-3/08 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej. ...

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia - „Remont Szkoły Podstawowej w Kęczewie”

Lipowiec Kościelny , dnia 11.06.2008 r. Gmina Lipowiec Kościelny woj. mazowieckie Nr 3410-1/08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gmina Lipowiec Kościelny, ogłasza że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont Szkoły Podstawowej w Kęczewie” udzielono zamówienia...