Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowie drogi gminnej Nr 006 Krępa- do drogi Lipowiec- Rywociny w km 0+000 do 1+875

DOŚ.602.4.2013 Lipowiec Kościelny, dn. 10.07.2013 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...