Rejestr zmian

24 lipca 2018 13:35 28 dni temu

Zarządzenia organów wykonawczych: Zarządzenie Nr 25.2018 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa- Gospodarza na terenie gminy Lipowiec Kościelny oraz ustanowienia...

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_252018_w_sprawie_utworzenia_punktu_kontaktowego_wsparc ia_panstwagospodarza_na_terenie_gminy_lipowiec_koscielny_oraz_ustanowi enia_pelnomocnika_wojta_gminy_lipowiec_koscielny_do_spraw_hns.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Sabina Malikowska

24 lipca 2018 13:32 28 dni temu

Zarządzenia organów wykonawczych: Zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_242018_w_sprawie_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2018_rok .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Sabina Malikowska

16 lipca 2018 11:05 1 miesiąc temu

Protokoły z sesji: Protokół z XXXIX.2018 sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2018 r.

Dodanie załącznika [protokol_z_xxxix2018_sesji_z_dnia_29062018_automatycznie_zapisany.doc x] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Sabina Malikowska

16 lipca 2018 11:02 1 miesiąc temu

16 lipca 2018 10:59 1 miesiąc temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 175478